Thông báo!
Do bên mình không còn phát triển Season 2 từ lâu nên vẫn duy trì miễn phí cho anh em còn lại tâm huyết để chơi vui vẻ, không biết có được 10~20 người không nhưng sau gần 2 tháng duy trì đã lỗ hết 4tr tiền máy chủ và 6tr tiền key bản quyền Season 2, hôm nay hết hạn Key nên sẽ không kết nối vào game được nữa. Cảm ơn anh em đã tham gia ủng hộ trong thời gian qua !