Thông báo!

Server hoạt động lâu ngày nên quá tải, tiện bảo trì để nâng cấp tính năng mới, mọi thông tin và thời gian vào game trở lại hãy đợi thông báo trên web diễn đàn, các bạn vui lòng không hỏi lại trên FanPage. Cảm ơn !