[Thông báo] Ngày 13/1 sẽ thông báo cách đổi Lông Vũ/HHHT.