[Thông báo] ♦ Thông tin AlphaTest - máy chủ mới "Thiên Mệnh" !